സംഘടന

QC വകുപ്പിന്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ

ഞങ്ങളുടെ QC ടീമിൽ മാനേജർ, അസിസ്റ്റന്റ്, QE, IQC, IPQC, QA എന്നിവയുൾപ്പെടെ 21 പേരുണ്ട്.

മാനേജർ

QC വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക

അസിസ്റ്റന്റ്

എസ്ഒപിയും നടപടിക്രമ രേഖകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം

QE

*സാമഗ്രികളുടെ വിൽപ്പനക്കാർ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു
*സാമഗ്രികളുടെ ഗുണനിലവാര മാനേജ്മെന്റ് നൽകുന്നു.
*ഗുണനിലവാര ആസൂത്രണവും പരിശോധനയും എസ്ഒപി, വിതരണക്കാരുടെ സാമഗ്രികൾ, എസി ഡിസി പവർ അഡാപ്റ്ററുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എസ്ഒപി.
* ഉപഭോക്തൃ പരാതികള്
* സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്വാളിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വിശകലനം

avsavw

ഐ.ക്യു.സി

*മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ: ഉൽപ്പാദനത്തിന് മുമ്പ് എല്ലാ മെറ്റീരിയലുകളും സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾക്കും IQC-യുടെ SOP നും അനുസൃതമായി IQC പരിശോധിച്ചിരിക്കണം, കൂടാതെ യോഗ്യത നേടിയ ശേഷം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയൂ.വിതരണക്കാരന് യോഗ്യതയില്ലാത്ത മടക്കം.

എസി ഡിസി പവർ അഡാപ്റ്റർ ചാർജറുകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് മെറ്റീരിയൽ ഘട്ടത്തിൽ ഉൽപ്പന്ന ഗുണനിലവാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യപടിയാണിത്.

IPQC

* ഉൽപ്പാദന സമയത്ത് ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം
എസി ഡിസി പവർ അഡാപ്റ്റർ ചാർജറുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആകെ 6 ഗുണനിലവാര പരിശോധന സ്റ്റേഷനുകളുണ്ട്.
ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയയിൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം ഉറപ്പാക്കാൻ ഓരോ ക്യുസി സ്റ്റേഷനുകൾക്കും അനുബന്ധ എസ്ഒപിയും പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകളും ഉണ്ട്, റെക്കോർഡുകൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കാണാൻ കഴിയും.

QA

കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഉൽപ്പന്ന ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം